Hjulspinderne

Hjulspinder Korsedderkop 85968313 Ian-Grainger-Naturama er fyldt med dem – med edderkoppe-spind! De er produceret af en lang række af museets hjulspindere. Vi kender dem alle sammen – edderkoppespindene. De er betagende smukke med morgendug i lav sol, fascinerende i deres elasticitet og brudstyrke men samtidig ganske ubehagelige at gå ind i.

Kakerlakker

hissing-cockroachNaturamas hvæse-kakerlakker er blandt de største kakerlakker, der findes. Naturamas kakkerlakker kan blive op til 5 cm lange. Som mange andre insekter er kakerlakker ”nedbrydere” som lever på al slags frugt, grønt og kød. Der er lige så mange arter af kakerlakker som der er pattedyrarter – og 30 af dem har fundet menneskeboliger som et fortrinligt levested.

Vandrende pinde

Vandrenede-pind-insektsalen NaturamaVandrende pinde er meget slanke og langstrakte insekter, som er utroligt godt kamuflerede. Når de sidder helt ubevægelige på grene eller blade, er de nærmest umulige at få øje på. Verdens længste ”pind” er mere end 57 cm.
Vandrende pinde er vegetarer, der æder blade fra træer og buske, og som spiller en væsentlig rolle i de tropiske økosystemer.

Græshopper og fårekyllinger

Graeshoppe 82688893 piotreknik-Naturamas udstillinger rummer levende græshopper og fårekyllinger. Disse store insekter kaldes også ”retvingede insekter”.
Karakteristisk for græshopperne er de kraftige bagben, som sætter dyrene i stand til at foretage lange spring.

Biller

På Naturama kan du komme tæt på alskens biller, herunder også opleve levende biller.
Der kendes til næsten 4.000 bille-arter i Danmark, herunder løbebiller, rovbiller, mariehøns, snudebiller, træbukke og mange flere. Insektordenen ”Biller” er karakteriseret ved at denne dyregruppe har hårde dækvinger, der skjuler flyvevingerne.