Vejstrup Ådal

Vejstrup Ådal er sandsynligvis dannet under den sidste istid, hvor et geologisk begreb, kaldet Storebæltsgletscheren, har bevirket at smeltevandet har været under pres, for at løbe mod vest og har således skuret og skyllet de underliggende materialer længere vestpå.

Thurø Rev

Oplev et unikt område af Det Sydfynske Øhav og hør historierne om dyre- og plantelivet. Thurø Rev er en strandeng beliggende på Thurø.

Skansen ved Vindebyøre

Tag med Naturamas formidler til naturseværdigheden Skansen på det nordlige Tåsinge. Den græsklædte odde er et uopdyrket men afgræsset overdrev med mange spændende urter og buske.